CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

Tổng mức đầu tư: 300 triệu USD.
Công suất: 150 MW.
Diện tích khảo sát: 3.800 ha.
Thời gian xây dựng: 2019 – 2020.
DỰ ÁN FLOATING SOLAR TRÊN MẶT HỒ PHÚ NINH

DỰ ÁN FLOATING SOLAR TRÊN MẶT HỒ PHÚ NINH

Dự án Floating Solar dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ phao lắp đặt trên mặt hồ Phú Ninh (Quảng Nam). 
Tổng mức đầu tư: 200 triệu USD.
Công suất: 200 MW.
Diện tích mặt hồ: 240 ha.
Thời gian triển khai: 2018 – 2020. 

LONG AN SUNFLOWER

LONG AN SUNFLOWER

LONG AN SUNFLOWER

Tổng mức đầu tư: 50 triệu USD.
Dự kiến xây dựng hạ tầng: 5 triệu USD
Công suất: 50 MW.
Diện tích đất: 60 ha.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019. 

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG
Tổng mức đầu tư: 40,5 triệu USD.
Dự kiến xây dựng hạ tầng: 5 triệu USD
Công suất nhà máy: 40 MW.
Diện tích đất: 50 ha.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA

•      Tổng mức đầu tư: 101 triệu USD
Dự kiến xây dựng hạ tầng: 10 triệu USD
Công suất nhà máy: 100 MW.
Diện tích đất: 120 ha.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019. 
TCD tham gia là tổng thầu thiết kế giải pháp, cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời toàn dự á
DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN
Dự toán xây dựng: 39,5 triệu USD 
Tổng diện tích đất: 9.120 m2
Dự kiến hoàn thành: 2020.
Địa điểm: Quận 2, TPHCM