CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
DỰ ÁN KING CROWN THẢO ĐIỀN

DỰ ÁN KING CROWN THẢO ĐIỀN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN
Dự toán xây dựng: 20 triệu USD 
Tổng diện tích đất: 9.120 m2
Dự kiến hoàn thành: 2020.
Địa điểm: Quận 2, TPHCM
MALIBU MGM HỘI AN

MALIBU MGM HỘI AN

Dự toán xây dựng: 45 triệu USD.
Tổng diện tích đất: 110.306 m2 
Dự kiến triển khai: 2018– 2020.
Chủ đầu tư: BCG 
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

Tổng mức đầu tư: 300 triệu USD.
Công suất: 150 MW.
Diện tích khảo sát: 3.800 ha.
Thời gian xây dựng: 2019 – 2020.
LONG AN SUNFLOWER

LONG AN SUNFLOWER

Tổng mức đầu tư: 50 triệu USD.
Dự kiến xây dựng hạ tầng: 5 triệu USD
Công suất: 50 MW.
Diện tích đất: 60 ha.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019. 


NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG
Tổng mức đầu tư: 40,5 triệu USD.
Dự kiến xây dựng hạ tầng: 5 triệu USD
Công suất nhà máy: 40 MW.
Diện tích đất: 50 ha.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019