CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

TRACODI - Hội Nghị Đối Thoại Định Kỳ 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01.06.2015, Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ 2015 với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. 

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ nhân viên thuộc Văn phòng Công ty và các đại biểu từ các đơn vị trực thuộc Công ty. Chủ tịch đoàn chủ trì Hội nghị gồm có: ông Đặng Trung Kiên – CT HĐQT, ông Nguyễn Hồ Nam – Phó CT HĐQT, ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, ông Phan Anh Tâm - Tổng Giám đốc Công ty; ông Hà Ngọc Vân - Chủ tịch Công đoàn Công ty. 

Đại diện Chủ tịch đoàn, ông Nguyễn Hồ Nam sơ lược quá trình hình thành và phát triển Tracodi, nêu rõ thế mạnh của các mảng kinh doanh hiện tại của Công ty, bên cạnh đó vẫn còn tồn đọng những bất cập trong công tác hoạt động trước đây chưa mang lại hiệu quả cao. Ngoài ta, Ông cũng trình bày cơ cấu tổ chức, định hướng phát triển kinh doanh trong tương lai. 

Chú thích hình : Ông Nguyễn Hồ Nam- Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị tại hội nghị đối thoại định kỳ 2015 

Bên cạnh việc thảo luận về cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển kinh doanh của Công ty hội nghị còn giải đáp các thông tin liên quan về việc xây dựng quy trình, quy chế để tất cả các thành viên Công ty đều phải tuân thủ nhằm hỗ trợ đảm bảo việc quản lý được chặt chẽ. Tiến hành rà soát xây dựng bổ sung hoàn tất các quy trình quy chế trong thời gian sớm nhất đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty. 

Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các thắc mắc của người lao động tại Hội nghị nhằm đảm bảo quyền lợi Cán bộ công nhân viên khi tham gia làm việc tại Công ty để người lao động phát huy hết năng lực và góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Các tin khác

Chương trình Team building BCG Group năm 2017

Chương trình Team building BCG Group năm 2017

Ngày 3 5/11/2017 va qua, tại resort Casa Marina – Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. BCG Group đã tổ chữ chương trình Team Building cho toàn b CBNV Tập đoàn 


Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ cơ sở TRACODI

Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ cơ sở TRACODI

Ngày 08/01/2016, trong không khí trang nghiêm, Chi bộ cơ sở Công ty TRACODI đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với đồng chí Biện...