CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

BCG Energy: Toàn cảnh 2 dự án NLTT mới nhất

Video toàn cảnh cập nhật hai dự án năng lượng tái tạo của công ty BCG Energy - thành viên trực thuộc của tập đoàn BCG.

- Nhà máy năng lượng mặt trời 40MW tại Thạnh Hoá, Long An:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NQ2rYFQ1i2o

- Nhà máy năng lượng áp mái của công ty Skylight Power với tổng công suất 6,4MW

Link : https://www.youtube.com/watch?v=_85TanlhRvc