CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Tracodi tăng trưởng đột phá với KQKD 6 tháng đầu năm 2019 tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2018

Theo ước tính của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp & Vận tải (HOSE: TCD), lợi nhuận báo cáo riêng lẻ trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 36,5 tỷ đồng.

 Cụ thể, doanh thu BCTC riêng lẻ dự kiến trong quý 2/2019 ước đạt 310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 31,5 tỷ đồng, gấp 14 lần so cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 6 tháng của năm 2019, Công ty đạt doanh thu 375 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 36,5 tỷ đồng, lần lượt đạt 52% và 50,4% kế hoạch năm 2019.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ đến từ mảng xây dựng đóng góp 231,7 tỷ doanh thu 6 tháng đầu năm 2019, đạt 53,2% kế hoạch và chiếm 60% tổng doanh thu BCTC riêng 6 tháng. Cụ thể doanh thu từ ghi nhận hoàn thành thi công dự án Nhà máy NLMT BCG CME Long An 1 với tổng mức đầu tư 1.080 tỷ. Ngoài ra doanh số xây dựng cũng ghi nhận một phần từ thi công dự án Malibu Hội An (Quảng Nam) tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, dự án King Crown (Q2) tổng mức đầu tư khoảng  hơn 1.500 tỷ.  

Mảng Thương mại xuất khẩu ước tính doanh số 6 tháng đầu năm 2019 đem lại 143 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu từ thương mại tinh bột sắn, chiếm 37% tổng doanh thu BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2019, ước đạt 50,2% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại tinh bột sắn tăng trưởng ổn định do trong năm nay công ty đã đầu tư vào công ty Tapiotek, một công ty sản xuất tinh bột sắn biến tính có công suất lớn nhất miền Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã thông qua mức trả cổ tức năm 2018 là 15% (10% cổ phiếu, 5% tiền mặt), dự kiến thực hiện trong quý 3.2019. Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2019 lần lượt là 1.053 tỷ đồng và 108 tỷ đồng,  dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức lên đến 20% cho năm 2019.