CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRACODI


TRACODI LABOUR là từng Khối Xuất khẩu Lao động trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI). Năm 2017, công ty được tách nguyên trạng theo quyết định số 46/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty TRACODI ngày 02/10/2017.

Sau khi tách khỏi Tracodi, TRACODI Labour hoạch định kế hoạch dài hạn, tiếp tục tập trung vào thị trường tiềm năng chất lượng như Nhật Bản, Đài Loan, đồng thời cũng tiếp cận thị trường mới như Đức, Châu Âu.

Thông tin liên hệ

Địa Chỉ: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại: (+84 28) 38330316
Fax: (+84 28) 38330317