CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
KING CROWN INFINITY THỦ ĐỨC

KING CROWN INFINITY THỦ ĐỨC

KING CROWN INFINITY THỦ ĐỨC 

  • Tổng mức đầu tư: 4200 tỷ.
  • Quy mô: Diện tích xây dựng 150.000 m2, 5 Hầm, 2 tháp 30 tầng.
CASA MARINA MŨI NÉ

CASA MARINA MŨI NÉ

CASA MARINA MŨI NÉ

  • Tổng mức đầu tư: 1.600 tỷ.
  • Quy mô:  33 lô biệt thự 6500 m2, và 01 tháp 20 tầng.
HỘI AN D'OR

HỘI AN D'OR

HỘI AN D'OR

  • Tổng mức đầu tư: 3,918 tỷ đồng
  • Quy mô: 24.4 ha
CASA MARINA PREMIUM

CASA MARINA PREMIUM

CASA MARINA PREMIUM

  • Tổng đầu tư: 2000 tỷ đồng
  • Quy mô: 160 căn biệt thự - 12ha
AMOR GARDEN

AMOR GARDEN

AMOR GARDEN

  • Tổng đầu tư: 2,303 tỷ đồng
  • Quy mô: 9.1 ha