CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

ĐƯỜNG TỈNH 830 VÀ 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 VÀ 824 (BOT)

 • Tổng mức đầu tư: 1.380 tỷ đồng
 • Trạng thái: đã hoàn thành
 • Thời gian thu phí: 18 năm và 10 tháng

Tổng Quan

 • Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh ĐT 830 và ĐT 824 theo hình thức BOT. Đây là một trong ba dự án trọng điểm của tỉnh Long An, tuyến ĐT 830 (dài khoảng 24km) nối liền 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức.
 • Dự án chính thức khởi công vào tháng 11/2016 và hoàn thành trong quý 01/2018

Vị Trí

Từ huyện Bến Lức đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

 • Bắt đầu: Cầu An Thạnh.
 • Kết thúc: ngã tư Hòa Khánh.

Giai Đoạn

 • 2016 to 2018.

Dự án khác

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

 • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 782 tỷ đồng
 • Quy mô: 2.738 ha
KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

 • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 53 triệu USD
 • Quy mô: 19,820 m2