CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT - HÀN

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT - HÀN

 • Tổng mức đầu tư: 133 triệu đô
 • Tổng diện tích: 932 ha
 • Cơ cấu vốn: Vốn chủ sở hữu - 20% và Huy động vốn - 80%

Tổng Quan:

 • Khu vực kết nối trực tiếp với Tp. Hồ Chí Minh thông qua cao tốc Sài Gòn – Trung Lương và các tỉnh Mekong thông qua sông Vàm Cỏ Đông.
 • Điều kiện đất đai của Đức Huệ mặc dù không phù hợp cho nông nghiệp nhưng có vị thế thuận lợi cho việc xây dựng khu công nghiệp.
 • Nhiều ưu đãi về thuê đất và miễn thuế cho việc đầu tư đang được lãnh đạo tỉnh xem xét.

Vị Trí:

 • Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
 • Cách Tp. Hồ Chí Minh khoảng 50km.

Giai Đoạn:

 • 2018 to 2020.

Khu Công Nghiệp I Và Đường Tỉnh 816A:

 • Tổng mức đầu tư: 1.725 tỷ đồng.
 • 394 ha khu công nghiệp.
 • 100 ha khu dân cư.
 • Xây dựng đường tỉnh 816A.

Khu Công Nghiệp II:

 • Tổng mức đầu tư: 1.334 tỷ đồng.

 • 338 ha khu công nghiệp.

 • 100 ha khu dân cư.

Dự án khác

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

 • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 782 tỷ đồng
 • Quy mô: 2.738 ha
KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

 • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 53 triệu USD
 • Quy mô: 19,820 m2