CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG
Tổng mức đầu tư: 40,5 triệu USD.
Hình thức đầu tư: BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh).
Sản lượng điện: 63 triệu kWh mỗi năm.
Công suất: 40 MW.
Diện tích đất: 50 ha.
Giá bán điện: 0,0935 USD/kWh.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019.

Ngày 16/09/2018, tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, lễ động thổ của dự án đã chính thức diễn ra, đây cũng là dự án năng lượng mặt trời đầu tiên tại Long An. Ngày 29/10/2018, CTCP Năng lượng BCG Băng Dương đã ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện (EPTC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cho đến nay dự án hiện đang trong quy trình xây dựng và đã hoàn thành 80% tiến độ đóng cọc. Lắp đặt panel sẽ được triển khai vào tháng 3, nghiệm thu và bắt đầu đưa vào hoạt động vào tháng 5. Dự kiến sẽ chính thức phát điện trước tháng 6/2019.

Dự án khác

DỰ ÁN KING CROWN

DỰ ÁN KING CROWN

DỰ ÁN KING CROWN
Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD.
Doanh thu dự kiến: 94 triệu USD
Tổng diện tích đất: 9.125 m2.
Dự kiến triển khai: 2018– 2020.
MALIBU HỘI AN

MALIBU HỘI AN

Tổng mức đầu tư: 85 triệu USD.
Doanh thu dự kiến: 130 triệu USD.
Tổng diện tích đất: 110.306 m2 (59.861 m2 đất ở).
Dự kiến triển khai: 2018– 2020.
Thời gian thi công: Q2/2018 – Q2/2020.
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

Tổng mức đầu tư: 300 triệu USD.
Công suất: 150 MW.
Diện tích khảo sát: 3.800 ha.
Thời gian xây dựng: 2019 – 2020.