CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

  • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 782 tỷ đồng
  • Quy mô: 2.738 ha

Giới Thiệu

  • Dự án PEGAS hướng đến mục tiêu xây dựng tòa tháp căn hộ khách sạn cao 38 tầng tại Nha Trang.

Vị Trí

  • Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời Gian

  • Hoàn tất pháp lý: 2019
  • Xây dựng: 2020 – 2021

Dự án khác

KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

  • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 53 triệu USD
  • Quy mô: 19,820 m2
CASA MARINA RESORT

CASA MARINA RESORT

CASA MARINA RESORT

  • Tổng đầu tư: Giai đoạn 1 - 160 tỷ đồng; Giai đoạn 2 - 1000 tỷ đồng
  • Tổng quy mô: Giai đoạn 1 - 1.83 ha; Giai đoạn 2 - 11.2 ha