CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
BẾN TRE - 320 MW

BẾN TRE - 320 MW

BẾN TRE - 320 MW

 • Tổng mức đầu tư: 6.300 tỷ đồng
 • Công suất: Giai đoạn 1 - 160 MW; Giai đoạn 2 - 160 MW
 • Thời gian triển khai: 2020-2022
 • Diện tích: 375 ha

 

BẾN TRE – 100MW

BẾN TRE – 100MW

BẾN TRE – 100MW

 • Tổng mức đầu tư: 1.030 tỷ đồng
 • Công suất: 49 MW
 • Thời gian triển khai: 2019-2020
 • Diện tích: 60 ha
BẾN TRE - 45 MW

BẾN TRE - 45 MW

BẾN TRE - 45 MW

 • Tổng mức đầu tư: 1.030 tỷ đồng
 • Công suất: 49 MW
 • Thời gian triển khai: 2019-2020
 • Diện tích: 60 ha
MEGAR SOLAR THẠNH HÓA

MEGAR SOLAR THẠNH HÓA

MEGAR SOLAR THẠNH HÓA

 • Tổng mức đầu tư: 9.260 tỷ đồng
 • Công suất: 450 MW
 • Thời gian triển khai: 2020-2022
 • Diện tích: 506 ha
REDSUN

REDSUN

REDSUN

 • Tổng mức đầu tư: 2100 tỷ đồng
 • Công suất: 50 MW
 • Dự kiến triển khai: 2019
 • Thời hạn đầu tư: 20 năm