CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
GIA LAI

GIA LAI

GIA LAI

 • Tổng mức đầu tư: 50.7 triệu USD
 • Công suất: 49 MW
 • Diện tích: 63 ha
VNECO VĨNH LONG

VNECO VĨNH LONG

VNECO Vĩnh Long

 • Tổng mức đầu tư: 34.5 triệu USD
 • Công suất: 49.3 MW
 • Thời gian triển khai: 2020
 • Diện tích: 50ha
BCG – CME LONG AN 1

BCG – CME LONG AN 1

BCG – CME LONG AN 1

 • Tổng mức đầu tư: 1088B.
 • Công suất: 40.6 MW
 • Dự kiến triển khai: 2019
 • Thời hạn đầu tư: 20 năm
DỰ ÁN KING CROWN

DỰ ÁN KING CROWN

DỰ ÁN KING CROWN
Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD.
Doanh thu dự kiến: 94 triệu USD
Tổng diện tích đất: 9.125 m2.
Dự kiến triển khai: 2018– 2020.
MALIBU HỘI AN

MALIBU HỘI AN

MALIBU HỘI AN

Tổng mức đầu tư: 85 triệu USD.
Doanh thu dự kiến: 130 triệu USD.
Tổng diện tích đất: 110.306 m2 (59.861 m2 đất ở).
Dự kiến triển khai: 2018– 2020.
Thời gian thi công: Q2/2018 – Q2/2020.

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

Tổng mức đầu tư: 300 triệu USD.
Công suất: 150 MW.
Diện tích khảo sát: 3.800 ha.
Thời gian xây dựng: 2019 – 2020.