CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI LONG AN

NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI LONG AN

NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI LONG AN

Dự toán xây dựng: 53,2 triệu USD.
Diện tích đất: 11 ha.
Địa điểm: huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019.


 

ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)
Nâng cấp và mở rộng đường tỉnh ĐT 830 & 824.
Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD.
Địa điểm: tỉnh Long An.
Thời gian khai thác: 18 năm và 10 tháng.
Bắt đầu thu phí: Tháng 6/2018.
Nhà thầu chính: Công ty Tracodi.


DỰ ÁN BAMBOO PRINCE COURT

DỰ ÁN BAMBOO PRINCE COURT

DỰ ÁN BAMBOO PRINCE COURT 

  • Tổng mức đầu tư: 36,4 triệu USD.
  • Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Diện tích đất: 2.300 m2.
  • Dự kiến hoàn thành: 2019.