CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Các công trình tiêu biểu

I. Các công trình tiêu biểu trong những năm gần đây

 

STT   Tên công trình Khu tái định cư Tam Quang II tại thị trấn Núi Thành    
 1  Chủ đầu tư  Ban Quản Lý Dự Án Hạ Tầng
 Tổng giá trị các hạng mục  53.460.838.000 đồng
 Số hợp đồng  - Số 41/HĐ – XD ngày 15 tháng 08 năm 2005
- Số 62/HĐ – XD ngày 17 tháng 10 năm 2005
 Hạng mục thực hiện  - Nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước
- Nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và san nền
- Nền đường và San nền
 Địa điểm  Huyện Núi Thành – Tỉnh Quảng Nam
 Ngày bắt đầu  Ngày 15 tháng 8 năm 2005
 Ngày kết thúc  Ngày 06 tháng 01 năm 2011
 2  Tên công trình Khu dân cư phố chợ An Sơn
 Chủ đầu tư  BQL Các Dự Án Khai Thác Quỹ Đất Tp. Tam Kỳ
 Tổng giá trị các hạng mục  34.105.072.000 đồng
 Số hợp đồng  Số 38/HĐ – XD ngày 24 tháng 12 năm 2007
 Hạng mục thực hiện  San nền, đường giao thông và hệ thống thoát nước
 Địa điểm  Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 Ngày bắt đầu  Ngày 24 tháng 12 năm 2007
 Ngày kết thúc  
 3  Tên công trình  Đường Vĩnh Hưng – Khánh Hưng
 Chủ đầu tư  Ban QLDA Công trình Giao Thông Long An
 Tổng giá trị các hạng mục  25.415.823.000 đồng
 Số hợp đồng  Số 54/HĐ-TCXD ngày 7 tháng 5 năm 2009
 Hạng mục thực hiện  Lý trình: KM 7+00 – KM 12+657,4td>
 Địa điểm  Huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An
 Ngày bắt đầu  Ngày 07 tháng 5 năm 2009
 Ngày kết thúc  Ngày 10 tháng 9 năm 2012
 4  Tên công trình  Trụ Sở Kho Bạc Nhà Nước Huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp     
 Chủ đầu tư  Kho Bạc Nhà Nước Đồng Tháp
 Tổng giá trị các hạng mục  21.395.000.000 đồng
 Số hợp đồng  16/2010/HĐ-XD ngày 10 tháng 07 năm 2010
17/2010/ HĐ-XD ngày 12 tháng 07 năm 2010
1201/2010/ HĐ-XD ngày 12 tháng 01 năm 2010
Hạng mục thực hiện  Xây lắp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ kho bạc Nhà nước huyện
 Địa điểm  Tỉnh Đồng Tháp
 Ngày bắt đầu  Ngày 18 tháng 01 năm 2010
 Ngày kết thúc  Ngày 11 tháng 07 năm 2011
 5  Tên công trình  Thành phần QG-HCM-01B: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung toàn Đại học Quốc gia TP.HCM    
 Chủ đầu tư  Ban QLDA Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM
 Tổng giá trị các hạng mục  36.791.176.875 đồng
 Số hợp đồng  Số 45/HĐKT-QLDA XD ngày 03 tháng 12 năm 2010
Số 16/HĐKT-QLDA XD ngày 22 tháng 07 năm 2011
Số 04/HĐKT-QLDA XD ngày 06 tháng 03 năm 2012
 Hạng mục thực hiện  Đường trục chính trung tâm đoạn 02
Đường trục chính số 04 – Đoạn 1
Đường tiêu biểu số 15
 Địa điểm  Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP.HCM
 Ngày bắt đầu  Ngày 03 tháng 12 năm 2010
 Ngày kết thúc  
 6  Tên công trình  Cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 839 (ĐT.839)   
 Chủ đầu tư  Ban QLDA Công trình Giao Thông Long An
 Tổng giá trị các hạng mục  41.502.967.078 đồng
 Số hợp đồng  Số 215/HĐ.TCXD-TH ngày 01 tháng 10 năm 2010 PLHĐ 225/PLHĐ-TCXD ngày 27/6/2013
 Hạng mục thực hiện  Lý trình: KM 13+00 – KM 26+236,94
 Địa điểm  Huyện Đức Huệ – tỉnh Long An
 Ngày bắt đầu  Ngày 01 tháng 10 năm 2010
 Ngày kết thúc  

 

II. Các đơn vị thi công


CHI NHÁNH TRACODI TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 138 Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84 510) 3819888
Fax: (84 510) 3819888

PHÒNG KỸ THUẬT, ĐỘI THI CÔNG XÂY DỰNG SỐ 6, 7, 8
Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84 8) 38330314
Fax: (84 8) 38330317