CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Công trình công nghiệp

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

 

   SỐ   
TT
TÊN CÔNG TRÌNH  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG   GIÁ TRỊ

(Triệu đồng)

 
 01  Hạ tầng Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản  Đà Nẵng  18.800
 02  Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai B8-B9  Quảng Nam  6.300
 03  Trung tâm lưu trữ địa chất miền Nam    TP.HCM  5.798
 04  Nhà máy Dệt Tân Tiến Khánh Hoà    Khánh Hòa  13.000
 05  Nhà máy cao su Phú Riềng  Bình Phước  11.000
 06  Nhà máy Đường Đaklak  Đaklak  17.000
 07  Xí nghiệp Sợi 2 Công ty Dệt Thành Công    TP.HCM  22.000
08  Khu liên Hợp, Dệt, Nhuộm Công ty may 28        TP.HCM  31.000
 09  Nhà máy đường Bình Định      Bình Định  33.000
10  Nhà máy đường Quảng Ngã  Quảng Ngãi  38.000
 11  Trạm biến áp Cát Lái Quận 2  TP.HCM  3.500
 12  Kho Lâm sản Quận Gò Vấp  TP.HCM  3.100