CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Công trình dân dụng

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

Số

TT

 
TÊN CÔNG TRÌNH 
 

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

 

GIÁ TRỊ XL

(Triệu đồng)

 1  Nhà nghỉ người có công Khánh Hòa  Nha Trang  5.600
 2  Khu dân cư phường Phú Hữu Quận 9  TP. HCM  6.100
 3  Trụ sở Kho bạc nhà nước Huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp.            Đồng Tháp  21.395
 4  Trường mầm non Bông Hoa Nhỏ, Quận 7  TP. HCM  28.543
 5  Trung tâm Dịch vụ Bưu điện Vũng Tàu  Vũng Tàu  17.000
 6  Khu hành chánh Cảng Kỳ Hà  Quảng Nam  18.000
 7  Cư xá công ty may X28  (Bộ Quốc Phòng)  TP.HCM  3.986
8  Công trình khách sạn du lịch Paradise      Vũng Tàu  6.000