CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

LONG AN SUNFLOWER

Tổng mức đầu tư: 50 triệu USD.
Hình thức đầu tư: BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh).
Sản lượng điện: 79 triệu kWh mỗi năm.
Công suất: 50 MW.
Diện tích đất: 60 ha.
Giá điện: 0,0935 USD/kWh.
Thời gian xây dựng: 2018 – 2019. 

Dự án đã hoàn thiện báo cáo tiền khả thi và đang chờ phê duyệt từ Bộ công thương

Dự án khác

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

PEGAS NHA TRANG

  • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 782 tỷ đồng
  • Quy mô: 2.738 ha
KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

KING CROWN VILLAGE

  • Tổng mức đầu tư: Giai đoạn 1: 53 triệu USD
  • Quy mô: 19,820 m2