CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 
Hội nghị Người lao động 2014

Hội nghị Người lao động 2014

Thực hiện Nghị quyết số 60/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại khoản 3 điều
Chuyến tham quan, khảo sát Đảo ngọc Phú Quốc

Chuyến tham quan, khảo sát Đảo ngọc Phú Quốc

Công ty TRACODI tổ chức chuyến khảo sát kết hợp dã ngoại đến vùng đất được mệnh danh Đảo Ngọc Phú Quốc.
Chúc mừng Quốc tế phụ nữ 8/3

Chúc mừng Quốc tế phụ nữ 8/3

Chúc mừng Quốc tế phụ nữ 8/3