CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

BCG di chuyển văn phòng làm việc

Ngày 08/04/2020, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT về việc Di chuyển Văn phòng làm việc từ địa chỉ L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh sang địa chỉ số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại địa chỉ L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn vẫn là trụ sở chính theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Chi tiết xem tại: https://bamboocap.com.vn/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-di-chuyen-van-phong-lam-viec-cua-cong-ty-co-phan-bamboo-capital/