CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

(YSVN) - TCD: Mảng xây dựng tiếp tục là mảng tăng trưởng mạnh

Khuyến nghị: MUA

Giá đóng cửa (VND):  13,100

Giá mục tiêu (VND): 17,603

Tỷ suất sinh lời: +34%

Sàn: HOSE-Ngành: Xây dựng (L5)

Điểm nhấn đầu tư

KQKD của TRACODI liên tục tăng trưởng kể từ khi trở thành thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital sau khi SCIC thoái vốn vào năm 2015.

Hưởng lợi từ sự lớn mạnh của Bamboo Capital

TRACODI hưởng lợi từ định hướng tập trung vào 2 mảng kinh doanh là BĐS và NLTT của Bamboo Capital – Tập đoàn mẹ. Với mục tiêu tổng công suất các nguồn NLTT đạt 2,000 MW vào năm 2023 của Bamboo Capital, TRACODI sẽ có được khối lượng công việc xây dựng ổn định trong những năm tới.

Tuy vậy, việc mảng xây dựng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các dự án trong nội bộ Tập đoàn cũng là một rủi ro đối với TRACODI.

Dự phóng KQKD tăng trưởng mạnh trong năm 2021

Chúng tôi dự báo TRACODI sẽ ghi nhận doanh thu đạt 3,533 tỷ đồng, tăng trưởng +24.6% YoY và LNST đạt 208 tỷ đồng, tăng trưởng +42.2% YoY. Mảng xây dựng sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Công ty trong năm 2021 cũng như các năm kế tiếp.

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TCD với giá mục tiêu đưa ra là 17,603 VNĐ/cp, tương ứng với tỷ suất sinh lời là 34%.

Xem báo cáo chi tiết tại: TCD-Bao cao lan dau

Chuyên viên phân tích:
Quách Đức Khánh
+84 28 3622 6868 ext 3833
khanh.quach@yuanta.com.vn
Bloomberg code: YUTA