CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

TCD dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng hoặc 5 triệu USD trái phiếu huy động vốn

(ĐTCK) ĐHCĐ bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghiệp và vận tải (TCD) diễn ra sáng nay (28/6) đã thông qua việc bầu đại diện của Intact Management (Đài Loan), cổ đông sở hữu 10% cổ phần, là ông Lin Kuo Wei vào thành viên HĐQT của TCD.
Theo đó, ông Lin giữ vai trò giám sát hoạt động của TCD đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, đồng thời đối tác Intact quan tâm đến các dự án đầu tư và hạ tầng và khu công nghiệp ở Việt Nam. 

Ông Lin hiện là Giám đốc Công ty DWS Star Bridge.

"Dự kiến hai bên sẽ hợp tác đầu tư về hạ tầng và bất động sản trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT TCD giải thích. 

ĐHCĐ TCD cũng thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi huy động vốn triển khai dự án BT và bất động sản, với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng hoặc 5 triệu USD, lãi suất tối đa 12% và 5% với khoản vay bằng USD.

Kỳ hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm. Điều kiện chuyển đổi nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi là không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần, sau 3 năm. TCD sẽ ưu tiên phát hành cho các đối tác chiến lược.

TCD cũng sẽ phát hành 1,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,69% trên số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành) cho người lao động, với giá 10.000 đồng, thời hạn hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Số cổ phiếu phát hành từ 2018- 2010 do HĐQT quyết định, với mục tiêu đảm bảo mỗi năm không vượt quá 5% cổ phiếu lưu hành.

Được biết, TCD sẽ tiến hành các dự án BT và nhận quỹ đất có tổng diện tịch khoảng 300 ha.

Thu Hương

Nguồn: http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/tcd-du-kien-phat-hanh-1000-ty-dong-hoac-5-trieu-usd-trai-phieu-huy-dong-von-192528.html