CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Tracodi (TCD): Ước tính lợi nhuận 3 tháng đầu năm 2021 gấp 3,7 lần cùng kỳ

(ĐTCK) Theo ước tính của CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) - một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital, lợi nhuận trước thuế quý I/2021 gấp 3,7 lần so với cùng kỳ 2020.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất dự kiến trong quý I/2021 ước đạt hơn 817 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 73,99 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm 2020. Theo đó, TCD đã hoàn thành 25,5% kế hoạch doanh thu và 21,6% kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2021.

Theo TCD, doanh thu quý I/2021 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu đến từ mảng xây dựng, đóng góp 669 tỷ đồng, đạt 26,43% kế hoạch. Cụ thể, doanh thu mảng xây dựng ghi nhận từ hoàn thành thi công các dự án năng lượng áp mái và nhà máy năng lượng mặt trời.

Liên doanh tại Antraco đóng góp 142,9 tỷ đồng vào doanh thu, tương đương 22,6% kế hoạch. Mảng thương mại và xuất khẩu lao động đóng góp doanh thu lần lượt là 3 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng, tương ứng 0,39% và 15,29% kế hoạch năm 2021.

Dự kiến, tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 29/4 này, HĐQT sẽ trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 2021 là 3.203 tỷ, tăng 12,3% so với 2020 và lợi nhuận sau thuế 280 tỷ, tăng mạnh 91,3%. Ngoài ra, TCD cũng dự kiến mức chia cổ tức của năm 2020 là 11% và 2021 là 14%.

Nguồn Báo Đầu tư Chứng khoán