Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Helios

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) là một thành viên thuộc Tập đoàn đầu tư đa ngành Bamboo Capital, hoạt động trong lĩnh vực Phân phối Bất động sản và Dịch vụ tài chính. Bằng tính Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả, Helios cùng đội ngũ nhân sự là nhân tài trong ngành Bất động sản tiên phong mang lại những giá trị thiết thực vượt trội với tầm vóc quy mô lớn, đảm bảo hài hòa lợi ích cho đối tác, khách hàng, chủ đầu tư, cổ đông và nhân viên; tạo dựng cộng đồng phát triển nhân văn - bền vững.