CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

             

                     

 
 • TRACODI trở thành công ty quản lý xây dựng, ĐƠN VỊ TỔNG THẦU hàng đầu tại VN trong lĩnh vực xây dựng: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.
 •  Top 10 công ty tăng trưởng nhanh trong ngành giai đoạn 2020-2024.
 • Tổng thầu với giải pháp xây dựng trọn gói: thiết kế, thi công, tài chính và bán hàng.
 • Tiên phong trong ứng dụng giải pháp kỹ thuật mới (công nghệ BIM) và giải pháp vật liệu mới trong ngành xây dựng.
 • Luôn tạo ra giá trị tốt nhất cho người lao động, cổ đông và đóng góp trách nhiệm xã hội
 • Con người là tài sản, phát triển và thu hút nhân sự: thu nhập ổn định; cơ chế  lương thưởng theo dự án; ESOP hàng năm cho cán bộ chủ chốt.
 • Yêu cầu chuẩn nhân sự năng lực, đạo đức, trách nhiệm và cống hiến vì đam mê nghề nghiệp.
 • Thể hiện sự cam kết cổ đông quyền lợi cổ tức luôn ổn định từ 15% hàng năm.
 • Phát triển bền vững thể hiện qua việc đưa giải pháp xanh, năng lượng tái tạo, vật liệu mới không gây tổn hại môi trường, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường luôn chú trọng trong công tác thi công.


      GIÁ TRỊ CỐT LÕI