CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư

JD – Chuyên viên phòng Quan hệ nhà đầu tư

 • Chuẩn bị báo cáo và CBTT định kỳ và bất thường, tuân thủ theo quy định của nhà nước (thông tư 155, thông tư 96, luật chứng khoán, luật doanh nghiệp….), Quy chế CBTT của SGDCK TPHCM và Quy định CBTT của công ty.
 • Xây dựng, duy trì quan hệ mối quan hệ với các CTCK (SSC, HOSE, VSD), các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và đối tác nhằm đảm bảo thông tin trao đổi được thông suốt và chính xác.
 • Chuẩn bị báo cáo thường niên, tài liệu thuyết trình, và cung cấp thông tin theo yêu cầu của BLĐ, cổ đông, nhà đầu tư và đối tác.
 • Chuẩn bị và cập nhật thường xuyên thông tin về công ty và dự án cho cổ đông (tuần, tháng, quý, năm) qua email, website, fb.
 • Phối hợp với Ban truyền thông Chuẩn bị thông cáo báo chí và những tài liệu truyền thông khác về KQKD, tình hình KD của công ty và các sự kiện liên quan (Investor meeting, Analyst meeting….)
 • Thực hiện công tác hậu cần cho các sự kiện, các buổi tiếp xúc nhà đầu tư, ĐHĐCĐ (thường niên + bất thường).
 • Thực hiện các việc liên quan đến cổ đông như:

          - Tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại của cổ đông, kiểm tra, phản hồi và giải quyết khiếu nại. Hỗ trợ cổ đông, cung cấp thông tin cập nhật cho cổ đông, nhà đầu tư theo yêu cầu;cập nhật và lập báo cáo tình hình cổ đông.

          - Quản lý, theo dõi, tổng hợp thông tin cổ đông, danh sách cổ đông; tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thay đổi thông tin của cổ đông, đảm bảo cập nhật kịp thời.

 • Đảm bảo cơ sở dữ liệu IR, website, fb được cập nhật kịp thời
 • Theo dõi tình hình giao dịch, diễn biến giá cổ phiếu TCD trên thị trường để cung cấp thông tin cho BLĐ.
 • Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của lãnh đạo như: dịch tài liệu, theo dõi thị trường cổ phiếu, công việc hành chính của phòng…

Trình độ:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, gồm các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Kế toán. 
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (thông thạo)
 • Trình độ tin học: Thành thạo về Winword, Excel và các phần mềm ứng dụng văn phòng (chứng chỉ B trở lên); Powerpoint…

Kỹ năng:

 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, phân tích vĩ mô
 • Khả năng báo cáo, trình bày ở mức độ tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Khả năng tư duy tổng hợp, phân tích, dự đoán
 • Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, xây dựng

Mức lương: thỏa thuận.

Nơi làm việc: CÔNG TY TRACODI – 89 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. BẾN THÀNH, Q.1

Liên hệ - Mail: ir@tracodi.com.vn