CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp

1 KẾ TOÁN TỔNG HỢP – KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Chuyên Ngành Xây dựng – Kinh nghiệm: 5 năm
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Quận 1

1 KẾ TOÁN TỔNG HỢP – KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Kinh nghiệm 3 năm các Công ty Bảo vệ
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Quận 1

Nơi nhận hồ sơ:
CÔNG TY TRACODI – 89 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. BẾN THÀNH, Q.1
Huỳnh Kiều Trang; email: trang.hk@tracodi.com.vn
Số điện thoại: 0907680980