CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Kỹ sư xây dựng cầu đường

TN Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường
Kinh nghiệm: 5 năm, có chứng nhận bồi dưỡng chỉ huy Trưởng công trường
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: VP Q1, Công trường: Q2; Long An


Nơi nhận hồ sơ:
CÔNG TY TRACODI – 89 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. BẾN THÀNH, Q.1
Huỳnh Kiều Trang; email: trang.hk@tracodi.com.vn
Số điện thoại: 0907680980