CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

TN chuyên ngành Xây dựng DD&CN
Kinh nghiệm 5 năm
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: VP Q1, Công trường: Q2; Long An

 

Nơi nhận hồ sơ:
CÔNG TY TRACODI – 89 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. BẾN THÀNH, Q.1
Huỳnh Kiều Trang; email: trang.hk@tracodi.com.vn
Số điện thoại: 0907680980