CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Nhân viên hành chính - văn phòng

Nhân sự mới ra trường: TN Đại học hoặc Cao đẳng: biết sử dụng vi tính văn phòng, word – excel
Nữ, ngoại hình xinh xắn
Mức lương: 5,5 triệu – 6 triệu
Nơi làm việc: Q1


Nơi nhận hồ sơ:
CÔNG TY TRACODI – 89 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. BẾN THÀNH, Q.1
Huỳnh Kiều Trang; email: trang.hk@tracodi.com.vn
Số điện thoại: 0907680980