CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) 

Trưởng phòng kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH:
Nhóm hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) – Kinh nghiệm: 5 năm
Thông thạo Anh ngữ, có kinh nghiệm về Xuất nhập khẩu
Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Quận 1

 

Nơi nhận hồ sơ:

CÔNG TY TRACODI – 89 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. BẾN THÀNH, Q.1
Huỳnh Kiều Trang; email: trang.hk@tracodi.com.vn
Số điện thoại: 0907680980