Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tiền thân của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) là TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACODI) - Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện, được thành lập theo Quyết định số 1988/QĐ/TCCB-LĐ ngày 30/10/1990.

Năm 2021
 • Tracodi lần thứ 4 liên tiếp TRACODI lọt vào "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam", 4 năm liên tiếp góp mặt trong "Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" và "Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam".
 • Quý I/2021, sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã tăng vốn điều lệ công ty lên 822.945.900.000 đồng.
 • Quý III/2021, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động đã nâng vốn điều lệ công ty lên 872.091.520.000 đồng.
Xem thêm
Năm 2020
 • Tháng 09/2020, vốn điều lệ sau khi tăng: 472.945.900.000 đồng. Đánh dấu cột mốc 30 năm trưởng thành của TRACODI. Tự hào vinh danh đón nhận các giải thưởng lớn: “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất năm 2020” và “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”, "Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa nhỏ năm 2020", năm thứ 3 liên tiếp “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” và "Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam".
 • Đồng thời TRACODI Vinh dự đón nhận Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ “ Đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh dịch vụ và công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”, cùng Cờ truyền thống từ Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM " 30 năm xây dựng và phát triển".
Xem thêm
Năm 2019
 • Tháng 10/2019 tăng vốn điều lệ lên 423.023.700.000 đồng. Năm thứ hai liên tiếp TRACODI được tôn vinh trong bảng xếp hạng VNR500 - "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019". "Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất năm 2019" và " vinh danh "Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019".
Xem thêm
Năm 2018
 • Tháng 8/2018 tăng vốn điều lệ lên 382.301.920.000 đồng. TRACODI vinh danh "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam". “Top 10 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.
Xem thêm
Năm 2017
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản  số  1172/UBCK-GSĐC ngày 07/03/2017 chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI - TCD) thành Công ty đại chúng.
 • Công ty TRACODI chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM vào ngày 26/05/2017.
Xem thêm
Năm 2016
 • Ngày 31/03/2016, Công ty TRACODI thực hiện tăng vốn điều lệ lên 324,85 tỷ đồng, chính thức thực hiện lộ trình đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán sàn HSX.
Xem thêm
Năm 2015
 • Ngày 17/04/2015, Công ty TRACODI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 100% vốn tư nhân kể từ ngày 24/04/2015.
Xem thêm
Năm 2013
 • Ngày 04/04/2013, chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI Co., Ltd.) sang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) do Nhà nước chiếm giữ cổ phần chi phối. Theo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty TRACODI là 78,5 tỷ đồng, vốn SCIC nắm giữ là 68,01%; CBNV là 1,29%; các cổ đông khác là 30,70%.
Xem thêm
Năm 2007
 • Ngày 24/04/2007, thực hiện chuyển đổi mô hình Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên, đổi tên thành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI Co., Ltd.) theo Quyết định số 1131/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.
Xem thêm
Năm 2005
 • Ngày 18/05/2005, tách chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty TRACODI từ trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 (CIENCO 6) về trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An theo Quyết định 611/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ.
Xem thêm
Năm 1995
 • Ngày 15/05/1995, chuyển nguyên trạng Công ty TRACODI về trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 (CIENCO 6) theo Quyết định số 2767/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 90/ QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ (mô hình Tổng Công ty 90).
Xem thêm
Năm 1993
 • Ngày 16/06/1993, thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước lấy tên CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACODI) trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải theo Quyết định số 1190/QĐ/TCCB-LĐ.
Xem thêm
Năm 1990
 • Ngày 30/10/1990, được thành lập theo Quyết định số 1988/QĐ/ TCCB-LĐ với tên gọi TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACODI) - Là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện, có trụ sở đặt tại số 55A Pasteur, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm