Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Trụ sở:

Địa chỉ:89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 38330314 - 38330315 - 38323941 - 39259689

Fax: (84 8) 38330317

Email: tracodi@tracodi.com.vn