Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Đầu tư vào con người

 • Cung cấp đầy đủ các dịch vụ về y tế, bảo hiểm xã hội đảm bảo sức khỏe người lao động.
 • Thực hiện bình đẳng giới, công bằng quyền lợi giữa nam và nữ
 • Nâng cao giáo dục và đào tạo kỹ năng cho nhân viên
 • Sử dụng nguồn nước sạch phục vụ cho lao động.
 • Cam kết trao quyền để nhân viên phát huy năng lực
 • Đem đến nguồn thu nhập ổn định, nâng cao cuộc sống.
Xem thêm
Đầu tư vào con người

Đảm bảo khả năng thích ứng với khí hậu và môi trường bền vững

 • Lên kế hoạch hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai
 • Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Xem thêm
Đảm bảo khả năng thích ứng với khí hậu và môi trường bền vững

Thịnh vượng và Hợp tác

 • Cải tiến quy trình, nâng cao tốc độ tăng trưởng bền vững.
 • Xây dựng môi trường lao động bình đẳng
 • Đảm bảo công việc phù hợp và tạo cơ hội tốt phát triển công việc
Xem thêm
Thịnh vượng và Hợp tác

Thúc đẩy công lý, hòa bình và quản trị toàn diện

 • Nâng cao vai trò quản trị
 • Tuân thủ quy định pháp luật
 • Tôn trọng và bảo vệ quyền con người
 • Hướng tới môi trường làm việc ổn định 
Xem thêm
Thúc đẩy công lý, hòa bình và quản trị toàn diện