Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE PURITY

Nước sạch luôn là nhu cầu hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là trong thời kì phát triển công nghiệp mạnh mẽ và sự ô nhiễm về môi trường đặc biệt là nước ngày một cao.

Để có được nước sạch, đòi hỏi chi phí rất lớn, do đó hệ thống xử lý nước ngầm hiện tại không đáp ứng được đầy đủ về chất lượng và số lượng.

Và để giải quyết các vấn đề trên, TRACODI quyết định đầu tư, phát triển và mở rộng công nghệ xử lý nước thải MET (Công nghệ Năng lượng Cơ học) để sử dụng cho:

  • Xử lý nước mặn
  • Xử ly nước sông ô nhiễm
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải sinh hoạt