Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Công ty TCD plus

Tracodi Plus được thành lập vào đầu năm 2022 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: San lấp, xây dựng, hạ tầng, thu phí, …

Dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Công ty hứa hẹn sẽ phát triển vượt bậc trong những năm tới. 

Thông tin liên hệ
Địa Chỉ: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại: (+84 28) 38330314
Fax: (+84 28) 38330317