Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
ĐƯỜNG TỈNH BOT ĐT 830

ĐƯỜNG TỈNH BOT ĐT 830

  • Tổng mức đầu tư: 1.079 tỷ đồng
  • Trạng thái: đã hoàn thành
  • Thời gian thu phí: 18 năm và 10 tháng
ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

  • Nâng cấp và mở rộng đường tỉnh ĐT 830 & 824.
  • Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD.
  • Địa điểm: tỉnh Long An.
  • Thời gian khai thác: 18 năm và 10 tháng.
  • Bắt đầu thu phí: Tháng 6/2018.
  • Nhà thầu chính: Công ty Tracodi.