Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
ĐƯỜNG LĂN SÂN BAY PHAN THIẾT

ĐƯỜNG LĂN SÂN BAY PHAN THIẾT

 • Giá trị hợp đồng: 406 tỷ đồng
 • Vị Trí: Phan Thiết, Bình Thuận
 • Diện tích: 439,96 ha
 • Dự kiến hoàn thành: 2023

 

 

 

 

ĐƯỜNG TỈNH BOT ĐT 830

ĐƯỜNG TỈNH BOT ĐT 830

 • Tổng mức đầu tư: 1.079 tỷ đồng
 • Trạng thái: đã hoàn thành
 • Thời gian thu phí: 18 năm và 10 tháng
ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

ĐƯỜNG TỈNH 830 & 824 (BOT)

 • Nâng cấp và mở rộng đường tỉnh ĐT 830 & 824.
 • Tổng mức đầu tư: 60 triệu USD.
 • Địa điểm: tỉnh Long An.
 • Thời gian khai thác: 18 năm và 10 tháng.
 • Bắt đầu thu phí: Tháng 6/2018.
 • Nhà thầu chính: Công ty Tracodi.