Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
MALIBU HỘI AN

MALIBU HỘI AN

  • Giá trị thi công: 85 triệu USD.
  • Doanh thu dự kiến: 130 triệu USD.
  • Tổng diện tích đất: 110.306 m2 (59.861 m2 đất ở).
  • Dự kiến triển khai: 2018– 2020.
  • Thời gian thi công: Q2/2018 – Q2/2020.
AMOR GARDEN

AMOR GARDEN

  • Giá trị thi công: 2,303 tỷ đồng
  • Quy mô: 9.1 ha
HỘI AN D'OR

HỘI AN D'OR

  • Giá trị thi công: 1856 tỷ đồng
  • Quy mô: 24.4 ha