Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

(CafeF) Chứng khoán Bảo Việt vừa mua 2 triệu cổ phần Tracodi

06/12/2017
Hiện Bamboo Capital đang là cổ đông lớn nhất của Tracodi

CTCP Chứng khoán Bảo Việt thông báo vừa mua vào 2 triệu cổ phiếu TCD của CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và vận tải (Tracodi), tương ứng 5,81% vốn điều lệ Tradico và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/11/2017.

Đây là giao dịch thỏa thuận với giá bình quân 17.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng Bảo Việt chi ra khoảng 34 tỷ đồng.
Gần 32,5 triệu cổ phiếu niêm yết trên HoSE và giao dịch phiên đầu tiên ngày 26/5/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 16.000 đồng/cổ phiếu.

Bamboo Capital đang là cổ đông lớn nhất nắm cổ phần chi phối tại Tracodi với tỷ lệ sở hữu 53,64%. Ngoài ra Tracodi còn 1 cổ đông lớn khác là quỹ ngoại Intact Managements Co.,Ltd.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 Tracodi đạt gần 688 tỷ đồng doanh thu, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016; Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 52 tỷ đồng.

Nguồn: http://cafef.vn/chung-khoan-bao-viet-vua-mua-2-trieu-co-phan-tracodi-20171205155649533.chn