Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

ĐHĐCĐ 2024 Tracodi: Đặt kế hoạch doanh thu 1,920 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 230.5 tỷ

18/04/2024

Ngày 17/4, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) - một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) – đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng bao gồm kế hoạch kinh doanh, phương án trả cổ tức, phương án tăng vốn điều lệ bằng cách thưởng cổ phiếu cho cổ đông và chào bán riêng lẻ, kế hoạch đổi tên thành Tập đoàn và nhiều nội dung quan trọng khác

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT Tracodi phát biểu

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, TCD ghi nhận doanh thu đạt 1,784.4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng. Trong năm 2024, TCD đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 1,920 tỷ đồng, tăng 7.6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 186 tỷ đồng, tăng 5.8% so với cùng kỳ.

Phân theo mảng hoạt động, mảng xây dựng từ các dự án đã ký kết hợp đồng và các dự án tiềm năng mà Công ty đang tham gia đấu thầu với tổng doanh thu dự kiến đạt 1,126 tỷ đồng; mảng khai thác mỏ đá của Antraco và khai thác mỏ vật liệu xây dựng dự kiến đạt doanh thu 748 tỷ đồng; hoạt động đầu tư tài chính (trong đó bao gồm hoạt động vận tải của Vinataxi và hoạt động thu phí BOT) có tổng doanh thu dự kiến là 47.2 tỷ.

Đại hội cổ đông Tracodi cũng thông qua kế hoạch phát hành 22,614,646 cổ phiếu trả cổ tức, tương đương mức 8% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện trả cổ tức dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3/2024.

Để tăng vốn cổ phần từ chính nguồn vốn chủ sở hữu, TCD sẽ phát hành thêm 30,529,526 cổ phiếu mới, tương ứng tổng giá trị gia tăng là 305 tỷ đồng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Ngoài ra, TCD cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 170 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ TCD sẽ đạt 5,058 tỷ đồng.


Kế hoạch tăng vốn năm 2024 của Tracodi

Năm 2024, Tracodi sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án bất động sản đã trúng thầu như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Hoian d’Or. Các dự án hạ tầng giao thông mà Tracodi sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2024 là: Dự án Sân bay Phan Thiết, Dự án thành phần 4 thuộc Dự án xây dựng đường bộ Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án đường nối Quốc lộ 3 cũ đến đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), Dự án khu dân cư Đức Thịnh (Bắc Giang); Trùng tu và nâng cấp mở rộng ĐT830 và ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa (Long An). Song song đó, TCD tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng.

Ban Lãnh đạo Tracodi tự tin vào kế hoạch kinh doanh 2024

Về mục tiêu giai đoạn 2024-2028, Tracodi dự kiến doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12% mỗi năm, với doanh thu năm 2028 đạt 3,816 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2028 dự kiến đạt 348 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu năm 2028 dự kiến đạt 6,438 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến đạt 13,130 tỷ đồng.

Về mặt nhân sự, ông Tan Bo Quan, Andy xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT để tập trung vào nhiệm vụ mới, ông Bùi Quang Nam được bầu làm thành viên HĐQT độc lập. Một nội dung đáng chú ý là Tracodi đã trình và được đại hội thông qua là việc chuyển đổi mô hình thành Tập đoàn. Tracodi sẽ đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi. Tên mới của này phù hợp với mô hình quản trị theo hình thức Tập đoàn mà Tracodi đang chuyển đổi, đồng thời nêu bật ngành kinh doanh lõi của công ty là xây dựng và phát huy được thế mạnh của thương hiệu Tracodi đã có lịch sử 34 năm.

FILI