Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tracodi (TCD): Quý III/2023, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 37% so với cùng kỳ

31/10/2023

(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý III/2023 vừa được Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - TCD) công bố cho thấy lợi nhuận tăng trưởng gần 40%, trong khi tổng nợ giảm hơn 725 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý III/2023, doanh thu công ty mẹ TCD đạt 182,8 tỷ đồng, cộng thêm doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 147,6 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí, công ty mẹ TCD đạt lợi nhuận trước thuế 49,8 tỷ đồng.

Hợp nhất với các công ty con, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của TCD đạt 354,7 tỷ đồng trong quý III/2023. Cộng thêm doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 148 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (quý III/2022 đạt 66,3 tỷ đồng). Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty đạt 73,6 tỷ đồng, tăng 28,35% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 58 tỷ đồng, tăng 37,13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 187 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty mẹ TCD cũng đã giảm nợ từ 5.975 tỷ đồng xuống 5.249 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm từ 4.133 tỷ đồng xuống 3.790 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm từ 1.842 tỷ đồng xuống 1.458 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2023, giá trị xây lắp chưa thực hiện (Backlog) của Công ty hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó TCD đang tập trung cho các dự án đầu tư công như thi công đường lăn sân bay Phan Thiết, đường Quốc lộ 3 Đông Anh...

Mảng khai thác đá và cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư công của Tracodi đóng góp tích cực vào nguồn thu chung. Cụ thể, trong quý III/2023, doanh thu từ Antraco đạt 159,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,6 tỷ đồng

Thị trường bất động sản rục rịch ấm lên cũng được kỳ vọng là động lực thúc đẩy các dự án bất động sản mà Công ty làm tổng thầu như Malibu Hội An, King Crown Infinity, Hội An d’Or... đẩy nhanh tiến độ thi công và bàn giao cho khách hàng.

Mới đây, HĐQT Tracodi đã thông qua quyết định về việc phê duyệt “Đề án Chuyển đổi mô hình quản trị Tracodi sang hình thức tập đoàn”.

Theo đó, Tracodi sẽ đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (Tracodi). Dự kiến việc đổi tên sẽ thực hiện vào tháng 4/2024 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Các kế hoạch hành động, kinh doanh chi tiết, sửa đổi cập nhật quy chế, thiết lập các phòng ban cũng như việc bố trí, sắp xếp lại lao động theo mô hình quản trị tập đoàn sẽ được Tracodi triển khai ngay trong năm nay.

Theo chiến lược mới, công ty triển khai mô hình quản trị bao gồm các công ty thành viên, công ty liên kết trong hệ sinh thái hoạt động tập trung vào ba ngành nghề kinh doanh cốt lõi: xây dựng, thi công xây lắp; khai thác mỏ vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh vật liệu xây dựng; đầu tư tài chính.

Theo Thủy Anh