Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
Phan Thanh Nam

Phan Thanh Nam

Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị

Tiến sĩ Phan Thanh Nam là Cố vấn cao cấp HĐQT từ tháng 5/2015.

Tiến sĩ Phan Thanh Nam là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản lý, điều hành, và nghiên cứu khoa học. Ông Nam là một trong những thế hệ đầu tiên xây dựng và phát triển công ty Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải (Tracodi)- tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công Nghiệp và Vận tải (Tracodi) ngày nay. Hơn 20 năm công tác tại Tracodi, ông lần lượt đảm nhận các vị trí quan trọng như: Tổng Giám Đốc (giai đoạn 1993-1994); Chủ tịch Hội đồng quản trị (1995-2013); thành viên Hội đồng quản trị (2013-2015).