Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TRACODI (TCD): LỢI NHUẬN 9 THÁNG GHI NHẬN 62,3 TỶ ĐỒNG, ĐẠT 83% KẾ HOẠCH NĂM

09/11/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 3/ 2017 với kết quả tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ riêng lẻ Quý 3/2017 đạt 225,4 tỷ  đồng và lợi nhuận đạt 21,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 172% và 232% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động thương mại đóng góp 178,5 tỷ và xây lắp đóng góp 42,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCD đạt 687,67 tỷ đồng doanh thu và 62,39 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 78% và 83% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 tăng trưởng ấn tượng đến từ đóng góp mảng thương mại xuất khẩu tinh bột sắn, doanh thu thi công dự án ĐT 830&824 và còn lại đóng góp từ hoạt động khai thác đá của Antraco. Với kết quả kinh doanh ghi nhận 9 tháng như trên dự báo công ty sẽ hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu. Theo kế hoạch chỉ tiêu năm 2017 Tracodi đặt mục tiêu doanh thu 879 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 63,67 tỷ đồng và dự kiến sẽ chia cổ tức 10%.