Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Tracodi (TCD) trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 15%

21/10/2019

Ngày 11/10/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD) đã chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt vào ngày 22/10/2019.

Cụ thể, ngày 11/10 Tracodi đã chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng cổ tức tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận được 10 cổ phiếu mới và ngày 22/10 tới đây Tracodi sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng (5% trên tổng vốn điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, và không bao gồm 10% cổ tức bằng cổ phiếu 2018 theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 11/10/2019). Thời gian thanh toán là 22/11/2019.

Với hơn 38 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Tracodi sẽ chi khoảng 19,2 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu doanh thu phấn đấu đạt 1.053 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 108 tỷ đồng. Cổ tức phấn đấu tối thiểu 20%.

Lũy kế 9 tháng năm 2019, TCD ước đạt doanh thu 1.090 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 56,4 tỷ đồng. Như vậy, kết quả 9 tháng đầu năm Tracodi dự kiến đã thực hiện được 103% chỉ tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Dự kiến, TCD sẽ vượt kế hoạch năm 2019 với doanh thu phần lớn đến từ hoàn tất thi công dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời BCG CME Long An 1, tổng thầu thi công các dự án Radison Blu Hội An (Quảng Nam) và dự án King Crown (Q2). Ngoài ra, doanh thu dự kiến từ hoạt động thương mại tinh bột sắn biến tính được sản xuất bởi Công ty thành viên - Tapiotek hiện đang sở hữu một trong những nhà máy sản xuất tinh bột biến tính lớn nhất miền Nam.