Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
VINAMILK

VINAMILK

 • Giá trị thi công: 317,4 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 14.2 MW
 • Diện tích: 117,015 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương, Quảng Ngãi, Đà Lạt
SONNY

SONNY

 • Giá trị thi công: 18,4 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 1.0 MW
 • Diện tích: 6,866 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương
KINH BAC

KINH BAC

 • Giá trị thi công: 60 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 3.25 MW
 • Diện tích: 29,250 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương
AFI BINH DUONG

AFI BINH DUONG

 • Giá trị thi công: 23 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 1.25 MW
 • Diện tích: 9,500 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương
ACP BEN TRE

ACP BEN TRE

 • Giá trị thi công: 16 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 1.0 MW
 • Diện tích: 8,000 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bến Tre
KAPVINA

KAPVINA

 • Giá trị thi công: 44 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 2.5 MW
 • Diện tích: 19,000 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Tiền Giang