Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
GAIA

GAIA

 • Giá trị thi công: 2.300 tỷ đồng
 • Công suất: 100MW
 • Đã hoàn thành
 • Thời hạn đầu tư: 20 năm
VNECO VĨNH LONG

VNECO VĨNH LONG

 • Giá trị thi công:793,5 tỷ đồng
 • Công suất: 49.3 MW
 • Thời gian triển khai: 2020
 • Diện tích: 50ha
GIA LAI

GIA LAI

 • Giá trị thi công:1166 tỷ đồng
 • Công suất: 49 MW
 • Diện tích: 63 ha
BCG – CME LONG AN 1

BCG – CME LONG AN 1

 • Giá trị thi công: 1088 tỷ đồng
 • Công suất: 40.6 MW
 • Dự kiến triển khai: 2019
 • Thời hạn đầu tư: 20 năm
NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG BĂNG DƯƠNG

 • Giá trị thi công: 931,5 tỷ đồng
 • Hình thức đầu tư: BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh).
 • Sản lượng điện: 63 triệu kWh mỗi năm.
 • Công suất: 40 MW.
 • Diện tích đất: 50 ha.
 • Thời gian xây dựng: 2018 – 2019.
NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GAIA

 • Giá trị thi công:2323 tỷ đồng
 • Hình thức đầu tư: BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh).
 • Sản lượng điện: 157 triệu kWh mỗi năm.
 • Công suất: 100 MW.
 • Diện tích đất: 120 ha.
 • Thời gian xây dựng: 2018 – 2019.