Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
 • Giá trị thi công: 94,5 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 5.2 MW
 • Diện tích: 37,104 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: TP HCM

Các tin khác

VINAMILK

VINAMILK

 • Giá trị thi công: 317,4 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 14.2 MW
 • Diện tích: 117,015 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương, Quảng Ngãi, Đà Lạt
SONNY

SONNY

 • Giá trị thi công: 18,4 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 1.0 MW
 • Diện tích: 6,866 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương