Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
 • Giá trị thi công: $63,3 M
 • Công suất: 100 MW
 • Vị trí: Cà Mau
 • Thời gian hoàn thành: 2023

Các tin khác

DONG THANH 2

DONG THANH 2

 • Giá trị thi công: $69,7 M
 • Công suất: 120 MW
 • Vị trí: Tra Vinh
 • Thời gian hoàn thành: 2023
DONG THANH 1

DONG THANH 1

 • Giá trị thi công: $51,6 M
 • Công suất: 80 MW
 • Vị trí: Trà Vinh
 • Thời gian hoàn thành: 2023