Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

  • Giá trị thi công: 6900 tỷ đồng
  • Công suất: 150 MW.
  • Diện tích khảo sát: 3.800 ha.
  • Thời gian xây dựng: 2019 – 2020.