Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

(24hmoney.vn) - Tracodi (TCD): Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 394,5 tỷ đồng, cao gần gấp 2 lần cùng kỳ

02/08/2022

Theo BCTC của CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) - thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm cao gần gấp 2 lần so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, Doanh thu hợp nhất trong 6 tháng đầu năm đạt 1.218,3 tỷ đồng, giảm 29,6% so với cùng kỳ. TCD đã hoàn thành 27,5% kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2022

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 394,5 tỷ đồng, tăng 97,41% so với cùng kỳ. Theo đó, TCD đã hoàn thành 77,7 % kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu đến từ việc thoái vốn tại một số công ty liên doanh liên kết và công ty con. Ngoài ra mảng xây dựng cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc tăng mạnh lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ. Cụ thể doanh thu mảng xây lắp đóng góp 884,6 tỷ đồng đóng góp 72,61% tổng doanh thu 06 tháng năm 2022.

Liên doanh tại Antraco đóng góp 299,7 tỷ đồng vào doanh thu, hoàn thành 47,3% kế hoạch năm 2022. Mảng thương mại và xuất khẩu lao động đóng góp doanh thu lần lượt là 23,2 tỷ đồng và 10,7 tỷ đồng.

Năm 2022, TCD lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng, tăng 42,39% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 626,8 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 507,4 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021. Cổ tức từ 10% trở lên