Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Đại Hội Đảng Bộ cơ sở công ty TRACODI lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

26/06/2015

Sáng ngày 26/06/2015, Đảng ủy cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã long trọng tổ chức “Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty TRACODI lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020”. 

Đ/c Lê Hồng Nguyện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

Đ/c Lê Chí Thành phát biểu khai mạc, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 

Đ/c Hà Ngọc Vân Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 

Đ/c Võ Trường Sơn trình bày phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương án nhân sự dự Đại hội cấp trên 

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy cơ sở Công ty TRACODI, đồng chí Lê Chí Thành, đồng chí Hà Ngọc Vân và đồng chí Võ Trường Sơn đã trình bày: 

 • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VII, nhiệm kỳ 2010-2015
 • Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015
 • Phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương án nhân sự dự Đại hội cấp trên
 • Quy chế bầu cử 

Theo đó, nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số lĩnh vực hoạt động còn yếu, kết quả chưa đạt như kỳ vọng nhưng Cấp ủy Công ty TRACODI luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Cấp ủy Công ty TRACODI là một tập thể đoàn kết, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định trong thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân. Các cấp ủy viên đều có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, có ý thức trách nhiệm vì công việc. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như sau: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; có trên 92% cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết; phấn đấu kết nạp 02 đảng viên; phấn đấu có 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 

Hội nghị cũng đã trao đổi, góp ý thẳng thắn nội dung báo cáo và các ý kiến đề xuất trong đó tập trung vào đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng đối với các mặt hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2010-2015; về định hướng thay đổi hình thức tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020 từ Đảng bộ cơ sở thành Chi bộ cơ sở. 

Phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Thảnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An 

Đ/c Phan Thanh Nam – nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu ý kiến 

Đ/c Lê Chí Thành thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện 

Quá trình bầu cử: 

 • Bầu Ban kiểm phiếu;
 • Bầu Bí thư, Phó Bí thư, Đại biểu dự Đại hội cấp trên. 

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy cơ sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các đ/c sau: 

 • Đ/c Võ Trường Sơn
 • Đ/c Hà Ngọc Vân
 • Đ/c Nguyễn Công Đỉnh
 • Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 • Đ/c Lê Hồng Nguyện

Trong đó, đ/c Võ Trường Sơn giữ chức vụ Bí thư và đ/c Hà Ngọc Vân giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ cơ sở và là Đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ban kiểm phiếu  

Ra mắt Chi ủy cơ sở Công ty TRACODI nhiệm kỳ 2015-2020  

Chào cờ bế mạc